Zasoby
Tabela konwersji jednostek - metryczne - U.S.
Waga Pojemność Pojemności U.S.A Objętość Długość
1 oz.=28.35 gr 1 fl. oz. = 29.57 ml 1 cup = 8 oz. 1 oz. = 29.57 cc 1 inch = 25.4 mm
8 oz.=227 gr 8 fl. oz. = 236.6 ml 1 pint = 16 oz. 8 oz. = 236.60 cc 1 foot = 30 cm
16 oz.=454 gr 16 fl. oz. = 473.2 ml 1 quart = 32 oz. 16 oz .= 473.2 cc 1 meter = 3.3 feet
32 oz.=908 gr 32 fl. oz. = 946.4 ml 1/2 gallon = 64 oz. 32 oz. = 946.40 cc  
  1 U.S. gallon = 3.78 l   1 oz. = 8 dr  

Konwersje jednostek z metrycznych
Symbol Znany jako pomnóż przez znajdujesz Symbol
dr drams 0.125 ounces oz.
cc cubic centimeters 0.034 ounces oz.
ml mililiters 0.034 ounces oz.
l liters 2.100 pints pt.
gr grams 0.035 ounces oz.
kg kilograms 2.200 pounds lbs.
mm millimeters 0.039 inches in.

Konwersja na jednostki metryczne
Symbol When You Know Multiply By To Find Symbol
oz. ounces 8.00 drams dr
oz. ounces 29.57 cubic centimeters cc
oz. ounces 29.57 mililiters ml
pt. pints 0.47 liters l
oz. ounces 28.35 grams gr
lbs. pounds 0.45 kilograms kg
in. inches 25.40 millimeters mm

Tabela gęstości


Typical Liquid Centipoise (cp) Centistokes (cSt) Saybolt Second Universal (SSU)
Water 1 1 31
Milk 3 4 40
No. 4 Fuel Oil 12.6 15.7 80
Cream 20 20.6 100
Vegetable Oil 40 43.2 200
SAE 10 Oil 88 110 500
Tomato Juice 180 220 1,000
SAE 30 352 440 2,000
Glycerine 800 1,100 5,000
Honey 1,500 2,200 10,000
Glue 3,000 4,500 20,000
Mayonnaise 5,000 6,250 28,000
Molasses B 8,640 10,800 50,000
Sour Cream 15,000 19,000 86,000
SAE 70 oil 17,640 19,600 90,000